Adatvédelmi nyilatkozat

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el az alábbiakat. A honlapunk vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

Az turbocsiga.hu portál mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható, bizonyos funkciói azonban csak regisztráció után használhatók.  A honlapon megismerhetők a szerkesztők által az oldalara feltöltött autósiskolai tájékoztató, oktató, valamint tanfolyami adatok. Az adatokat a szerkesztők töltik fel, és ennek a dokumentumnak az elfogadásával nyilatkoznak arról, hogy a feltöltött tartalmakért felelősséget vállalnak. A feltöltések tartalmáért, az oldal üzemeltetője felelősséget vállal! Amennyiben Te is szeretnéd a portál magasabb szintű funkcióit használni, felhasználói fiókot kell létrehozni, mely során személyes adatokat kér be a rendszer. Az adatok megadása önkéntes, és egyben a fiók létrehozásával a jelentkező, elküldő megbízza az oldal üzemeltetőjét a személyes adatainak kezelésével! Az autósiskola tanfolyamára történő jelentkezési ürlap, az autósiskola részére e-mail formájában kerül megküldésre, a jelentkezést küldő tudomásul veszi, hogy az adatok nem titkosított csatornán kerülnek továbbításra.

Adatkezelési alapelvek

Az oldal üzemeltetője: Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó

Adószám: 48103424-1-30

Székhely: 3377 Szihalom, Bocskai út 10.

Telefon: 70/385-2417

Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden tőle elvárhatót, amely az adatok biztonságát garantálja. Az adatokat harmadik félnek, csak a törvényi kötelezettségek miatt adhat át, az adat tulajdonosának értesítése nélkül.

Az adatkezelési alapelveket megfogalmazó fontosabb jogszabályok:

  1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  2. A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  3. A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Az adatvédelmi koncepció a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik az adatkezelő.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

A weboldal adatkezelője megegyezik az üzemeltetővel. Az adatkezelésben harmadik fél nem vesz részt.

A weboldal használata részben regisztrációhoz kötött, így a szolgáltatások egy része csak a személyes adatok megadása után érhető el. Regisztrálni lehet, ha a jobb alsó sarokban lévő "Belépek Facebook-al" linkre kattint a látogató. Ekkor egy Facebook bejelentkezési ablakban kell a bejelentkezési adatait beírni, majd engedélyezni, hogy a turbocsiga.hu weboldal a Facebook-ban rögzített adatokat a saját rendszerébe átemelje. A Facebook adatvédelmi irányelvei itt találhatóak: https://www.facebook.com/about/privacy(link is external)

Regisztrációkor kötelezően bekért személyes adatok:

- felhasználónév,

- e-mail cím,

- felhasználás célja,

A regisztrációt a megadott e-mail címre történő megerősítő e-mail útján kell jóváhagyni a felhasználónak, illetve ekkor kér a rendszer még egy adatot:

a jelszó-t.

A felhasználó hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

A regisztrációkor különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem kell megadni.

A webhely látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a hírlevél szolgáltatás, valamint a hozzászólások, a blog, fórum és a tartalom feltöltés csak regisztráció után vehető igénybe.